Výhody registrace v LTL Portálu

  • Po přihlášení nemusíte již vyplňovat IČO Vaší firmy a kontaktní údaje.
  • Máte k dispozici přehled všech Vašich poptávek.
  • Můžete kopírovat starší poptávky s provedením případné korektury Vámi vybraných parametrů. Takto předvyplněný formulář šetří Váš čas.
  • Máte k dispozici přehled všech obdržených cenových nabídek.
  • Máte k dispozici přehled všech Vámi objednaných přeprav.
  • Přes aktivní prolink do modulu Track&Trace můžete sledovat stav Vaší zásilky během přepravy.